Välkommen!

ABH Utbildning och Rådgivning är ett företag som sedan 2012 erbjuder olika typer av stöd, föreläsningar och företagsförlagda utbildningar till anordnare av personlig assistans och andra sociala tjänster.

Jag som driver företaget heter Anna Barsk Holmbom. Jag har arbetat med assistansfrågor sedan 1989. Sedan dess har jag samlat på mig en bred kompetens ur många olika perspektiv. Jag kan historien och jag vet vad som ligger bakom paragraferna i både lagstiftningen och de föreskrifter som myndigheterna har utformat för att reglera anordnarnas arbete.

Jag var under 8 år verksamhetsledare för ett brukarkooperativ. Jag har levt med assistans i familjen eftersom min mamma var assistansberättigad och varit arbetsledare för två olika assistansanvändare. Under perioden 1994-2012 var jag verksamhetsansvarig för Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA och jag är fortfarande anlitad av IfA på konsultbasis. Jag har även under många år ingått i KFOs förhandlingskommitté på assistansområdet.

Jag erbjuder rådgivning och stöd i alla frågor som rör personlig assistans. Sedan våren 2016 är jag godkänd av AFA för att leverera utbildning i arbetsmiljö för chefer. Det innebär att du kan få stöd från AFA för att delta på mina arbetsmiljöutbildningar. Stödet som AFA betalar ut omfattar kursavgifter och i de fall du behöver resa för att kunna delta på utbildningen kan ersättning för resor, kost och logi lämnas utifrån fastställda principer. För kursavgift lämnas ersättning upp till maximalt 8 000 kr/person för en tvådagarsutbildning. Stöd för en och samma anställd kan lämnas för högst sex dagar per kalenderår. För mer information om hur du kan få ersättning för AFA för att delta på kurserna kan du läsa på deras hemsida.

Som anordnare av LSS-insatser finns krav på att de anställda ska ha en viss kompetens. Det gäller även när den assistansberättigade anställer sina egna personliga assistenter även om kraven då är långt lägre än i andra fall. Varför inte se till att dina anställda får rätt kompetens genom att de deltar på e-learningkurser?

Jag arbetar även med rådgiving per telefon, mail eller kommer och besöker dig och din verksamhet.

Välkommen att kontakta mig för mer information. Du når mig på anna@abhutbildning.se. Om du vill är du också välkommen att följa ABH Utbildning och Rådgivning på Facebook.

Om du vill få erbjudanden om utbildningar och liknande från mig kan du anmäla dig till min utskickslista.