Föreläsningar

Våren 2017 bjuder på ett helt nytt utbildningsprogram från ABH Utbildning. Flera kurser hålls i samarbete med andra föreläsare och två nya ”turnéer” är inplanerade. Nedan kan du läsa kort om vilka utbildningar som kommer att erbjudas samt när och var de erbjuds. Du kan anmäla dig till kursen i ekonomi, om Försäkringskassans regler kring assistansen samt till utbildning och erfarenhetsutbyte kring hur utmanande beteende kan dokumenteras och analyseras än så länge. Detaljprogram och anmälan läggs ut allteftersom.

Välkomna!

Ekonomikurs – Kaos i assistansekonomin?

Kurs på Winn Hotel i Haninge, Stockholm den 27 februari

Assistansersättningen genomgår för närvarande många stora och omvälvande förändringar. Efterskottsbetalningen infördes 2016. För den som har förhöjd ersättning och för den som själv anställer sina assistenter återstår en rad frågetecken. Samtidigt fortsätter regeringen att hävda att assistansföretagen använder assistansersättningen felaktigt och har förvarnat om flera nya åtgärder. Dessutom har Välfärdsutredningen presenterat sitt förslag om hur offentliga medel bör användas. Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning samt Daniel Wahlberg, ekonom på ett större assistansföretag, IfA-specialist i ekonomi och en av ägarna till budgetprogrammet SAGA förklarar och reder ut begreppen för att du som anordnare ska kunna hantera den ekonomiska verklighet vi lever och kunna förbereda er verksamhet för de förslag som kan komma.

Pris: 2700 kr exkl moms per kursdeltagare. Då ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Behöver du logi bokar du det själv.

Sista anmälningsdag är den 25 januari.

Föreläsare: Daniel Wahlberg och Anna Barsk Holmbom

Läs mer och anmäl dig

Vem beviljas och för vad?

Försäkringskassan och assistansersättningen – vad bör jag som anordnare/brukarstödjare tänka på? En dag om regler och regeländringar.

Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning tolkar och förklarar gällande regler för statlig och kommunal ersättning. Särskild vikt läggs vid Försäkringskassans tolkning av domar från Högsta förvaltningsdomstolen samt det regelverk de beskriver kring assistansen i sin uppdaterade vägledning. Målgrupp är anordnare, arbetsledare, brukarstödjare/samordnare. Viss förkunskap är nödvändig.

Pris: 2700 kr exkl moms per kursdeltagare. Då ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Behöver du logi bokar du det själv.

Läs mer och anmäl dig på följande länkar:

Utbildning och erfarenhetsutbyte kring kartläggning och analys av utmanande beteende hos assistansberättigade

21 mars i Åsljunga

Petra Björne och Anna Barsk Holmbom leder en dag för dig som arbetar som assistansanordnare för personer med ett utmanande beteende. Grundfrågan under dagen kommer att vara hur ni arbetar med att tillgodose era uppdragsgivares behov. Hur kartlägger ni utmanande beteende när det händer och hur analyserar ni sedan den kartläggning ni gjort. Observera att endast det första passet är av ren föreläsningskaraktär. Petra Björne, expert i gruppen som tog fram Socialstyrelsens vägledning om hur anordnare kan arbeta för att minska utmanande beteende, introducerar brukarsynen i dokumentet. Anna Barsk Holmbom redogör för hur Socialstyrelsen anser att man kan arbeta.Resten av dagen består  av diskussion och erfarenhetsutbyte. Kursen kräver därför att deltagaren har viss erfarenhet från området.

Pris: 2700 kr exkl moms per kursdeltagare. Då ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch. Behöver du logi bokar du det själv.

Läs mer och anmäl dig

Sista anmälningsdag är den 20 februari.

Bild på EFS-gården i Åsljunga

EFS-gården ligger strax intill sjön i natursköna Åsljunga, nära Örkelljunga.

Bästa LSS-Kommun – Hur blir man det?

En seminarieserie där bland annat brukarrörelsen deltar och berättar om sin syn på vad en bra LSS-kommun är, ABH Utbildning talar om vad lagen ställer för krav och finalisterna från förra årets tävling deltar och berättar om sitt arbete.

22 februari Umeå
2 mars Stockholm
16 mars Malmö
5 april Göteborg (i samband med Leva och Fungera)

Bild på moderator vid prisutdelningen 2016, Bengt Westerberg, flankerad av de vinnande kommunerna.

Bild på moderator vid prisutdelningen 2016, Bengt Westerberg, flankerad av de vinnande kommunerna.

Programmet kommer att variera något från kommun till kommun men grunden ser ut så här:

10.00 En representant för kommunen hälsar alla välkomna och inleder seminariet. Moderator Bengt Westerberg tar över. 10.15  Vad är kvalitet inom LSS? Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning
10.45 Ett brukarperspektiv.
11.00 Paus
11.15 Annika Jaldenius, Örgryte- Härlanda berättar om hur kommunen arbetat med behovsbedömning och att lyssna på sina assistansberättigade uppdragsgivare, också när dessa har nedsatt förmåga att kommunicera. Iréne Hansson, Enköpings kommun berättar om sin utbildningssatsning som lett till ökad kvalitet på de LSS-insatser kommunen ger.

12.00 Lunch

13.00 Tuva Lund, socialdemokratiskt Kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt Ann-Katrin Hegvold, brukarombudsman berättar om hur Botkyrka kommun arbetade för att bli bästa LSS-kommun 2016.
13.45 Ytterligare ett brukarperspektiv om vikten av kommunens LSS-insatser.
14.00 – 14.15 Paus med kaffe
14.15 – 14.45 Paneldebatt med deltagande politiker och brukarrepresentanter under ledning av moderator Bengt Westerberg. Vad kommer att krävas för att vinna tävlingen Bästa LSS-kommun 2017?
14.45 – 15.00 Den besökande kommunen avrundar och avslutar.

Kvalitetssäkra ditt liv

Genom att lägga din energi på rätt saker och lägga andra saker åt sidan blir du av med energitjuvar som stjäl det du som chef mest behöver; energi, kraft och fokus. Anna Barsk Holmbom samt Prapimporn Jensen guidar dig som chef igenom hur du kan tänka för att kvalitetssäkra inte bara din verksamhet utan också ditt eget liv. Dagarna kommer att innehålla både praktiskt och teoretiskt arbete. Målgrupp är chefer inom både personlig assistans och andra verksamheter.

13 – 14 maj, EFS-gården, Åsljunga

3-4 juni, EFS-gården, Åsljunga

Att skapa arbetsbeskrivningar

Anna Barsk Holmbom och Jennie Scotte genomför en utbildningsdag om vikten av att skapa bra mål- och arbetsbeskrivningar för den som behöver struktur på assistansen där den assistansberättigade inte själv styr dagens innehåll från stund till stund. Målgrupp är alla som har i uppgift att skapa arbetsbeskrivningar inom personlig assistans.

17 maj, Malmö

Anmälan och avbokningsregler

Anmälan sker företrädesvis online. Följ länken vid respektive utbildning. Finns ingen länk är inte anmälan möjlig att göra men intresseförfrågningar kan skickas till info@abhutbildning.se

När du anmäler dig online får du en bekräftelse med automatik. Varje kurs kan ta emot ett begränsat antal deltagare. När antalet är nått får du information om att det inte finns några lediga platser.

Avbokningsregler
Kursanmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud mellan sista anmälningsdag upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

 

Program Arbetsmiljöutbildning

09.00 – 09.30 Kaffe
09.30 – 10.30 Vad är arbetsmiljö och hur vet vi hur vi ska arbeta med det? Om lagar, föreskrifter, handböcker mm.
10.30 – 12.00 Psykisk och social arbetsmiljö inom personlig assistans
Vad innebär psykisk och social arbetsmiljö för personliga assistenter? Vad kan vara stressande när man arbetar som personlig assistent och hur kan vi arbeta för att motverka det? Vad gör assistenten när arbetsuppgifterna inte hinns med, vilka uppgifter ingår och hur vet assistenten det?
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.15 Arbetstiden ur ett arbetsmiljöperspektiv
14.15 – 14.45 Kaffe
14.45 – 16.00 Hur gör vi när vi får ett nytt uppdrag för att veta att vi kan genomföra det ur ett arbetsmiljöperspektiv?

Dag 2

09.00 – 10.00 Hot och våld inom assistans ur ett arbetsmiljöperspektiv
10.00 – 10.30 Kaffe
10.30 – 12.00 Att arbeta som assistent i och utanför någons hem
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.15 Ett fungerande SAM-arbete, hur får vi till det?
14.15 – 14.45 Kaffe
14.45 – 15.45 Friskvård – hjälper det? Om nyckeltal och friskvårdssatsningar
15.45 – 16.00 Avslutning

Spara

Spara