Företagsförlagt

Som assistansanordnare har du ansvar för att utbilda dina anställda, både administrativ personal och personliga assistenter. Om dina uppdragsgivare åtar sig uppgifter i assistansen är det också viktigt att dessa får utbildning/information. Det handlar t ex vad LSS och personlig assistans innebär, hur assistansersättningen får användas, vad rapporteringsskyldigheten om missförhållanden eller misstänkta missförhållanden innebär och mycket annat.De företagsförlagda utbildningarna vänder sig till en mindre grupp från en verksamhet. Målet med samtliga utbildningar är att gå igenom hur den egna verksamheten fungerar och hitta väger för att få olika frågor att fungera än mer optimalt.

Följande företagsförlagda utbildningar kan beställas:

Uppdatera kunskaper hos ledning och administrativ personal
Det är svårt men nödvändigt att hitta tid för att kontinuerligt uppdatera ledning och administrativ personal med det som händer inom assistansen. Den här dagen, eller dagarna om ni hellre vill förlägga det på två dagar, går jag igenom genomförda och planerade förändringar som berör verksamheten. Det finns även utrymme att ta upp egna frågor.

Personlig assistans och ekonomi

Vi går igenom möjliga intäkter från kommunal och statlig assistansersättning, vilka regler som gäller för dessa samt hur de kan bokföras för att anordnaren ska ha mesta möjliga kontroll över ekonomin. Vi tittar också på hur verksamheten ersätter kunder och assistenter för omkostnadsutlägg, vilka av dessa ersättningar som ska förmånsbeskattas och hur verksamheten informerar sina uppdragsgivare om vilka kostnader som godkänns som omkostnader.

Dokumentation och avvikelsehantering

Under förmiddagen tittar vi på vad lagen säger om dokumentation.

  • Vad bör ingå i dokumentationen?
  • hur länge ska den sparas och på vilket sätt?
  • vad är en genomförandeplan och hur upprättar vi en sådan?
  • vad är journalanteckningar?
  • vem för journalanteckningar?

Vi tittar också på reglerna om PUL samt tystnadsplikt.

Under eftermiddagen går vi igenom olika typer av information som kommer till verksamheten och som ska dokumenteras. Missförhållande, oro för barn, klagomål, synpunkter samt fel och brister är allt sådant som ska fångas upp med rätt rutiner.

Målet med dagen är att verksamheten ska finna rutiner för sin dokumentation. En mall för dokumentation ingår i kurspriset.

Arbetsmiljö

ABH Utbildning och Rådgivning är godkänd av AFA som leverantör av arbetsmiljöutbildning för chefer. Det innebär att du kan få tillbaka dina kostnader för arbetsmiljöutbildningen från AFA. Läs mer på AFAs hemsida.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett krav på alla verksamheter. Ett väl utformat arbetsmiljöarbete gynnar de personliga assistenterna och på så sätt också verksamhetens uppdragsgivare. Men hur får man det att fungera i praktiken? Vi tittar på

  • hur arbetsmiljön påverkar personliga assistenter både i den assistansberättigades hem och på andra ställen,
  • vilket ansvar ni som anordnare har och hur ni kan arbeta med förebyggande arbete (t ex genom samtal med assistansanvändaren och olika typer av riskanalyser),
  • hur ni kan undersöka vad assistenterna anser om sin arbetsmiljö,
  • hur och på vilket sätt ni kan påverka arbetsmiljön

Självklart ingår även den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö i det vi går igenom.


Pris:

13080 kr för upp till 5 personer. Sen tillkommer 2000 kronor per person upp till max 22 300 vilket är priset för en vanlig heldagsföreläsning. Resa, logi samt moms tillkommer.